Cariere

Investiţi în viitorul Dvs. alăturându-vă echipei Horizon Capital


Noi:

 • Respectăm drepturile individuale ale fiecărui angajat şi tratăm toţi angajaţii cu respect şi consideraţie.
 • Căutăm angajaţi cu performanţe înalte.
 • Căutăm angajaţi pe criteriu de competenţe, pregătire profesională, abilităţi şi caracter, fără a face discriminare.
 • Oferim angajaţilor retribuţii corecte, conform efortului şi contribuţiei lor la succesul companiei.
 • Stabilim salariul de referinţă al angajaţilor, pentru a ne asigura că este competitiv în comparaţie cu cel oferit de companiile similare de pe piaţă.
 • Considerăm că fiecare angajat are dreptul să discute cu administraţia, în mod deschis şi liber, despre orice aspect, problemă sau preocupare susceptibilă să apară
 • Ne dedicăm învăţării şi perfecţionării continue.
 • Ne asigurăm ca angajaţii să fie informaţi cu regularitate cu privire la progresul companiei şi să fie familiarizaţi cu scopurile şi obiectivele generale.
 • Asigurăm un mediu de lucru sigur şi ordonat.
 • Revizuim continuu beneficiile şi condiţiile de muncă ale angajaţilor, pentru a ne asigura că oferim programe aliniate la bunele practici profesionale.
 • Îndeplinim cele menţionate mai sus în spiritul prieteniei şi cooperării, pentru a ne menţine renumele solid de „loc de muncă extraordinar”.

Dacă sunteţi interesaţi să deveniţi parte din echipa excepţională Horizon Capital, vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs. la adresa [email protected].

Vă rugăm să menţionaţi următoarele:

 • Datele personale
 • Experienţa de lucru
 • Datele de contact ale ultimului surpaveghetor
 • Competenţele şi realizările-cheie pe care le deţineţi
 • Competenţele lingvistice.
 • Studiile
 • Preferinţele cu privire la postul pe care doriţi să-l ocupaţi
 • Aşteptările cu privire la salariu

Vă mulţumim pentru că aţi atras atenţia asupra ofertei de muncă din partea companiei Horizon Capital.